Unikali galimybė stojantiesiems į Geologijos studijų programą Vilniaus universitete: tikslinis finansavimas

Neaišku kaip bus šiemet, tačiau 2015 metų gegužės pradžioje Švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo patvirtintas preliminarus tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų vietų paskirstymas 2015 metams pagal aukštąsias mokyklas, studijų programas ir studijų kursus. Šis tikslinis finansavimas yra skiriamas studijų programoms, kurios yra išskirtinai svarbios konkretaus sektoriaus ar regiono plėtrai. Pirmą kartą valstybės tikslinio finansavimo galimybe gali pasinaudoti ir 10 Vilniaus universiteto Geologijos pirmosios pakopos studijų programos studentų.

Skiriant šio tipo finansavimą, sudaroma trišalė sutartis tarp aukštosios mokyklos ir studento, atrinkto į tiksliniu būdu finansuojamą vietą, bei darbdavio, įsipareigojančio įdarbinti studentą po studijų mažiausiai trejiems metams. Tokiu būdu studentas turi galimybę studijuoti nemokamai visą studijų laikotarpį, įgyti praktinės patirties pasirinktoje įmonėje, o baigus studijas įsidarbinti pagal įgytą specialybę ne trumpiau kaip trejiems metams.

Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetas, siekdamas parengti aukštos kvalifikacijos geologijos specialistus, glaudžiai bendradarbiauja su Geologijos įmonių asociacija bei su Lietuvos geologijos tarnyba. Geologijos įmonių asociacijos pagrindinės atstovaujamos veiklos apima kietųjų naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą, hidrogeologiją ir ekologiją, inžinerinę geologiją ir gręžimą. Asociacija vienija šias geologinius tyrimus atliekančias įmones: UAB “Grota”; UAB “Kauno hidrogeologija”; UAB “DGE Baltic Soil and Environment”; UAB “Vandens gręžiniai“; UAB „GJ Magma“; UAB „Geologai“; UAB „Sweco Lietuva“; UAB „Geotestus“; UAB „Ingeo“; IĮ B. Paukščio įmonė „Vandens harmonija“; UAB „Kelprojektas“; UAB „Vilniaus hidrogeologija“; UAB „Šiaulių hidrogeologija“; UAB „HidroGeoConsulting“; UAB „Fugro Baltic“; UAB „Rapasta“; UAB „Geofirma“; UAB „J. Jonyno Ecofirma“; UAB “Geoconsulting”; UAB “Gelmita”; UAB “Vilniaus inžinerinė geologija“. Studentai, Vilniaus universitete įgiję geologijos bakalauro laipsnį, turės galimybę įsidarbinti bet kurioje Geologijos įmonių asociacijos įmonėje, atsižvelgiant į tuo metu trūkstamų specialistų poreikį bei darbdavio reikalavimus. Geologijos studijų programos studentai taip pat turi galimybę atlikti praktiką, o vėliau ir įsidarbinti Lietuvos geologijos tarnyboje, kurios pagrindinės funkcijos - valstybinių geologinių tyrimų organizavimas ir vykdymas, valstybinis žemės gelmių naudojimo reguliavimas ir kontrolė, valstybinės geologinės informacijos sistemos kūrimas ir duomenų kaupimas bei tarptautinio bendradarbiavimo plėtimas.

Informuojame, kad Bendrojo priėmimo pagrindinio etapo metu tikslinio finansavimo prašymai yra pildomi renkantis iš studijų programų, gavusių valstybės tikslinį finansavimą, sąrašo. Prašymą dėl tikslinio finansavimo studijų stojantysis turi užpildyti atskiroje aplikacijoje LAMA BPO informacinėje sistemoje, savo prašyme nurodydamas ne daugiau negu 2 pageidavimus, kurie turi būti išdėstomi prioritetų mažėjimo tvarka. Prašymus galima teikti iki liepos 18 d. 15 val. Atkreipiame dėmesį, kad pretenduoti į tikslinio finansavimo studijų vietas gali tik asmenys, kurie turi teisę stoti į valstybės finansuojamas studijas. Kandidatai į tiksliniu būdu finansuojamas studijų vietas yra atrenkami vadovaujantis 2015 m. priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklėmis, su kuriomis detaliau galite susipažinti čia.  

Daugiau informacijos apie tikslinį finansavimą:
www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/aukstojo-mokslo-finansavimas

Daugiau informacijos apie Vilniaus universiteto pirmosios pakopos Geologijos studijų programą gali suteikti Geomokslų fakulteto Geologijos studijų komiteto pirmininkas Petras Šinkūnas
(el. p. petras.sinkunas@gf.vu.lt).

 

 

atgal

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer