Vilniaus universiteto Geomokslų institutas

Geologijos bakalauro studijų programa

 

Struktūra

 

Iš keturis metus trunkančių (nuolatinių) studijų, pirmus ir antrus metus geologijos bakalauro studijos vyksta kartu. Po to studentai renkasi vieną iš dviejų studijų programų:

*) Geologijos

*) Hidrogeologijos ir inžinerinė geologijos

Sėkmingai apgynę baigiamąjų (bakalauro) darbą, nepriklausomai kurią studijų programą buvo pasirinkę, studentai įgyja kvalifikacinį laipsnį (profesinę kvalifikaciją): Geologijos bakalauras

Žemiau rasite kokius dalykus mokosi geologijos bakalauro siekiantys studentai (naudokitės meniu dešinėje). Detalesnė ir aktualiausia versija ČIA.

 

Geologijos bakalauro studijų struktūra
Studijų metai Studijų programa Kreditai  
I Geologija 120.0 Siūlomos gretutinės krypties studijų programos
II
III Geologija Hidrogeologija ir inžinerinė geologija 120.0 Siūlomos gretutinės krypties studijų programos
IV Geologija Hidrogeologija ir inžinerinė geologija
    Viso kreditų 240.0  

 

 

 

Studijų programa: 

Geologija

Studijų programos šaka:  nėra

Kreditų: 120.0

 

 

Pirmas kursas

Rudens semestras (1)

Dalykas (modulis) Kreditai Atsiskaitymo forma Dėstymo kalba Studijų programos dalis

Privalomieji dalykai

Bendroji geologija

10.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Chemija

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Dalykinė anglų kalba I/II d.

5.0

įskaita

 

Pagrindinės krypties studijos

Matematika

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Žemės fizikos pagrindai

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Visi privalomieji dalykai 30.0      

 

 

Pirmas kursas

Pavasario semestras (2)

Dalykas (modulis) Kreditai Atsiskaitymo forma Dėstymo kalba Studijų programos dalis
Privalomieji dalykai

Dalykinė anglų kalba II/II d.

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Fizika

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Geografinės informacinės sistemo

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Kursinis darbas (bendroji geologija)

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Mineralogija ir kristalografija

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Mokomoji praktika (bendrosios ir kvartero geologijos)

5.0 egzaminas   Pagrindinės krypties studijos
Visi privalomieji dalykai 30.0      

 

 

Antras kursas

Rudens semestras (3)

Dalykas (modulis) Kreditai Atsiskaitymo forma Dėstymo kalba Studijų programos dalis

Privalomieji dalykai

Geotektonika

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Hidrogeologijos pagrindai

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Nuosėdinių uolienų petrografija

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Paleontologija

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Struktūrinė geologija

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Visi privalomieji dalykai 25.0      

Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykai (moduliai)

Visi BUS dalykai

5.0      
 
Visi dalykai 30.0      

 

Antras kursas

Pavasario semestras (4)

Dalykas (modulis) Kreditai Atsiskaitymo forma Dėstymo kalba Studijų programos dalis

Privalomieji dalykai

Geofizinių tyrimų metodai ir duomenų interpretacija

4.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Geologinio kartografavimo pagrindai

4.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Inžinerinės geologijos pagrindai

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Kvartero geologija ir geomorfologija

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Kursinis darbas (struktūrinė geologija)

4.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Mokomoji praktika (geologinio kartografavimo ir geofizikos)

5.0

egzaminas

  Pagrindinės krypties studijos

Mokomoji praktika (stratigrafinio ir facijinio pažinimo)

3.0 egzaminas   Pagrindinės krypties studijos
Visi privalomieji dalykai 30.0      

 

Studijų programa: Geologija

Studijų programos šaka: 

Geologija

Kreditų: 120.0

 

Trečias kursas (šaka Geologija)

Rudens semestras (5)

Dalykas (modulis) Kreditai Atsiskaitymo forma Dėstymo kalba Studijų programos dalis

Privalomieji dalykai

Geomorfologija

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Gręžimo pagrindai

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Magminių uolienų petrologija

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Nuosėdinių uolienų facijos

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Struktūrinė geologija

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Visi privalomieji dalykai 20.0      

Pasirenkamieji dalykai

Grupė:

5.0      

Duomenų bazių valdymo sistemos

5.0 egzaminas   Pagrindinės krypties studijos

Kompiuterinės kartografavimo programos

5.0 egzaminas   Pagrindinės krypties studijos

Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykai (moduliai)

Visi BUS dalykai

5.0      
 
Visi dalykai 30.0      

 

 

Trečias kursas (šaka Geologija)

Pavasario semestras (6)

Dalykas (modulis) Kreditai Atsiskaitymo forma Dėstymo kalba Studijų programos dalis

Privalomieji dalykai

Geochemija

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Matematinė statistika

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Metamorfinių uolienų petrologija

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Kursinis darbas (tiriamojo darbo mokslinis pranešimas)

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Mokomoji praktika (geologinio kartografavimo orogeninėse srityse)

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Profesinė praktika

5.0

egzaminas

  Pagrindinės krypties studijos
Visi privalomieji dalykai 30.0      

 

 

 

Ketvirtas kursas (šaka Geologija)

Rudens semestras (7)

Dalykas (modulis) Kreditai Atsiskaitymo forma Dėstymo kalba Studijų programos dalis

Privalomieji dalykai

Baltijos kraštų geologija ir tektonika

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Naudingųjų iškasenų telkinių paieškos ir žvalgybos metodai

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Sedimentologija

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Tiriamojo darbo projektas

7.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Visi privalomieji dalykai 22.0      

Pasirenkamieji dalykai

Gamtiniai pavojai

3.0 egzaminas   Pagrindinės krypties studijos

Geologinių darbų teisiniai pagrindai ir organizavimas

3.0 egzaminas   Pagrindinės krypties studijos
Visi pasirenkamieji dalykai 3.0      

Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykai (moduliai)

Visi BUS dalykai

5.0      
 
Visi dalykai 30.0      

 

Ketvirtas kursas (šaka Geologija)

Pavasario semestras (8)

Dalykas (modulis) Kreditai Atsiskaitymo forma Dėstymo kalba Studijų programos dalis

Privalomieji dalykai

Istorinė geologija ir stratigrafija

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Naudingųjų iškasenų telkiniai

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Tiriamojo darbo projektas

4.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Bakalauro baigiamasis darbas

(kryptis: geologija)

12.0

gynimas

 

Pagrindinės krypties studijos

Mokomoji praktika (geologinio kartografavimo orogeninėse srityse)

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Profesinė praktika

5.0

egzaminas

  Pagrindinės krypties studijos
Visi privalomieji dalykai 26.0      

Pasirenkamieji dalykai

Baltijos jūros baseino aplinkosauga

4.0

egzaminas

  Pagrindinės krypties studijos

Ekogeologija

4.0 egzaminas   Pagrindinės krypties studijos
Visi pasirenkamieji dalykai 4.0      
 
Visi dalykai 30.0      

 

 

Studijų programa: Geologija

Studijų programos šaka: 

Hidrogeologija ir inžinerinė geologija (HIG)

Kreditų: 120.0

 

Trečias kursas (šaka HIG)

Rudens semestras (5)

Dalykas (modulis) Kreditai Atsiskaitymo forma Dėstymo kalba Studijų programos dalis

Privalomieji dalykai

Gamtiniai pavojai

3.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Gręžimo pagrindai

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Gruntotyra

7.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Hidrogeodinamika

7.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Visi privalomieji dalykai 22.0      

Pasirenkamieji dalykai

Hidrogeologiniai lauko tyrimų metodai

3.0 egzaminas   Pagrindinės krypties studijos

Sedimentologija

3.0 egzaminas   Pagrindinės krypties studijos

Pasirenkamieji dalykai

3.0      

Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykai (moduliai)

Visi BUS dalykai

5.0      
 
Visi dalykai 30.0      

 

 

Trečias kursas (šaka HIG)

Pavasario semestras (6)

Dalykas (modulis) Kreditai Atsiskaitymo forma Dėstymo kalba Studijų programos dalis

Privalomieji dalykai

Baltijos jūros baseino aplinkosauga

4.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Gruntų mechanika

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Inžineriniai geologiniai lauko tyrimų metodai

6.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Kursinis darbas (tiriamojo darbo mokslinis pranešimas)

3.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Mokomoji praktika (geoinžinerinių lauko tyrimų)

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Profesinė praktika

4.0

egzaminas

  Pagrindinės krypties studijos
Visi privalomieji dalykai 27.0      
Pasirenkamieji dalykai

Inžineriniai statiniai

3.0

egzaminas

  Pagrindinės krypties studijos

Įšalotyra

3.0

egzaminas

  Pagrindinės krypties studijos
Pasirenkamieji dalykai 3.0      
         
Visi dalykai 30.0      

 

 

 

Ketvirtas kursas (šaka HIG)

Rudens semestras (7)

Dalykas (modulis) Kreditai Atsiskaitymo forma Dėstymo kalba Studijų programos dalis

Privalomieji dalykai

Geologinių darbų teisiniai pagrindai ir organizavimas

3.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Hidrogeochemija

6.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Kompiuterinės kartografavimo programos

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Požeminio vandens išteklių įvertinimas

6.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Visi privalomieji dalykai 20.0      

Pasirenkamieji dalykai

Baltijos kraštų geologija ir tektonika

5.0 egzaminas   Pagrindinės krypties studijos

Teminė kartografija

5.0 egzaminas   Pagrindinės krypties studijos
Visi pasirenkamieji dalykai 5.0      

Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykai (moduliai)

Visi BUS dalykai

5.0      
 
Visi dalykai 30.0      

 

Ketvirtas kursas (šaka HIG)

Pavasario semestras (8)

Dalykas (modulis) Kreditai Atsiskaitymo forma Dėstymo kalba Studijų programos dalis

Privalomieji dalykai

Istorinė geologija ir stratigrafija

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Naudingųjų iškasenų telkiniai

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Tiriamojo darbo projektas

4.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Bakalauro baigiamasis darbas

(kryptis: geologija)

12.0

gynimas

 

Pagrindinės krypties studijos

Mokomoji praktika (geologinio kartografavimo orogeninėse srityse)

5.0

egzaminas

 

Pagrindinės krypties studijos

Profesinė praktika

5.0

egzaminas

  Pagrindinės krypties studijos
Visi privalomieji dalykai 26.0      

Pasirenkamieji dalykai

Baltijos jūros baseino aplinkosauga

4.0

egzaminas

  Pagrindinės krypties studijos

Ekogeologija

4.0 egzaminas   Pagrindinės krypties studijos
Visi pasirenkamieji dalykai 4.0      
 
Visi dalykai 30.0      

 

 

 

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer