Dr. Jolanta Čyžienė

Geologė,  Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja

Geologija susidomėjau dar būdama vaiku, visuomet nuostabą ir susižavėjimą kėlė po kojomis randamų akmenėlių įvairovė ir jų spindesys saulės šviesoje. Vėliau sekė susižavėjimas kalnais, noras pažinti Žemės gelmių sandarą bei gamtinius procesus ir siekiamybė tapti geologe.

Geologiją pradėjau studijuoti 1991 metais. Studijuoti buvo labai įdomu, patiko praktinė tiriamoji veikla, galimybė pažinti kalnus. Labai džiaugiuosi sutikusi nuostabius dėstytojus ir kolegas, kurie sugebėjo perteikti ne tik reikalingas profesines žinias, bet ir išmokė suprasti tikrąją geologijos mokslo prasmę. Geologija tai globalus mokslas, nepripažįstantis jokių politinių, tautinių, religinių ar administracinių sienų, o geologas – tai ne tik profesija, turinti stiprias sąsajas su fizika, chemija, biologija, geografija, matematika, informatika, ekonomika, filosofija ir kitomis disciplinomis, bet ir gyvenimo būdas.

Baigusi geologijos magistro studijas tvirtai žinojau, kad savo tolimesnę profesinę karjerą noriu sieti tik su geologija. Dirbau Lietuvos Geologijos instituto Geochemijos skyriuje, Lietuvos geologijos tarnybos Giluminių tyrimų skyriuje, studijavau doktorantūrą Lietuvos Geologijos ir geografijos institute bei Danijos technikos universitete Kopenhagoje. 2006 metais apgyniau daktaro disertaciją „Baltijos regiono kambro uolienų diagenezė, kolektorinės savybės ir sedimentacinio baseino raida“, kur pagrindinis dėmesys buvo skiriamas Lietuvos kambro naftingų smiltainių apkvarcėjimo procesams, kas įtakoja smiltainių kolektorinių savybių blogėjimą, o tuo pačiu apsunkina naftos telkinių eksploatavimą. 2012-2013 m. dėsčiau Vilniaus Universiteto Gamtos mokslų fakultete Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedroje, nuo 2014 metų dirbu Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja. Per visus šiuos darbo metus kartu su kolegomis įvykdyta daug įdomių projektų – atliktas Lietuvos prekvartero storymės kartografavimas, įkurtas Lietuvos seisminių stebėjimų monitoringo tinklas, dalyvauta panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo galimybių įvertinimo programoje. Nors Lietuvoje ir nėra kalnų, tačiau geologo profesija yra ir visada bus reikalinga.

Stojantiesiems ir studijuojantiems studentams palinkėčiau turėti svajonę, kuri sužadintų smalsumą, priverstų judėti pirmyn. Linkiu tikėti savimi, savo svajonėmis ir nebijoti siekti užsibrėžtų tikslų.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer