Vilniaus universiteto Geomokslų instituto Geologijos ir mineralogijos katedra

…yra vienintelė vieta Lietuvoje, kur ruošiami geologai. Katedroje ruošiami plataus profilio specialistai, kurie baigę studijas  tampą bakalaurais, o vėliau ir mokslų magistrais, mokslų daktarais. Svarbiausios geologinės (studijų ir mokslinių tyrimų) kryptys yra

  • kristalinio pamato sandara ir evoliucija (nuo Žemės užuomazgų (ir meteoritų) iki šių dienų vulkanų),
  • paleontologija (augalijos ir gyvūnijos atsiradimas  ir evoliucija iki šių dienų),
  • nuosėdinių uolienų susidarymas ir jų susidarymo aplinkos,
  • geochemija (nuo seniausių uolienų sudėties iki šiuolaikinių taršalų migracijos),
  • ledynų susidarymas, slinkimas, tirpimas ir šių padariniai,
  • tarpledynmečių ir šiuolaikiniai (holoceno) procesai ir klimatas (žiedadulkių, sporų ir diatomėjų tyrimai),
  • geomorfilogija (Žemės paviršiaus formos ir susidarymas),
  • mineralogija (įskaitant gemologiją – brangakmenių tyrimus),
  • naudingos iškasenos.

Susipažinkite su ilga mūsų katedros istorija ir mūsų katedros darbuotojais darbuotojais.

Darbuotojai