Katedroje atliekami įvairaus pobūdžio projektai, finansuojami tiek Lietuvos tiek užsienio organizacijų. Projektams vadovauja patyrę savo sričių specialistai, juose dalyvauja ne tik katedros mokslininkai bet ir doktorantai bei studentai. Atliekant tyrimus taikomos naujausios ir pažangiausios technologijos.

We are involved in a wide range of research projects that financially supported from local agencies as well from abroad. The largest research groups are in the fields of paleontology and palinology,  glacial geology and geomorphology as well as smaller ones in sedimentary basin analysis and tectonics, and in petrology.

Metinė geologijos krypties
doktorantų konferencija

Annual conference of PhD students