Marius Mikilevičius

hidrogeologas

Nuo vaikystės visas vasaras bei žiemos atostogas leisdavau Puvočių kaime, Varėnos rajone. Ten, galima sakyti, prisirišau prie gamtos, supratau, kad ji teikia be galo daug emocijų ir laisvės, skatina pažinimą. Nuo mažų dienų nevengiau dirbti kaime pavestų ūkio ir buities darbų. Grybų sezonu, kuris Dzūkijoje yra ilgas, kiekvieną rytą vos prašvitus keldavausi grybauti. Grybus priduodavau į supirkimo punktą. Tai man padėjo suprasti ir įvertinti uždirbtų pinigų vertę.

 

Vidurinėje mokykloje pagal profiliavimą nebuvau tiksliųjų mokslų atstovas, bet fiziką dievinau, o kitiems dalykams teko įdėti daug pastangų. Paskutiniais vidurinės mokyklos metais pradėjau domėtis gamtos mokslais, tačiau, kaip ir daugelis, negalėjau įvertinti pasirinktos specialybės naudingumo ir kuri užtikrintų mano gyvenimo ateitį. Išlaikius abitūros egzaminus, mačiau tokius kelius: Vilniaus universitete studijuoti hidrogeologiją ir inžinerinę geologiją arba fiziką ir astronomiją. Jei ne - pirkti lėktuvo bilietą Didžiąją Britaniją.

 

Likimas buvo palankus ir net nepajutau, kaip tapau Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto (dabar Chemijos ir geomokslų fakultetas) studentu. Jau studijų metu dirbau techniniu darbuotoju žemės gelmių tyrimus atliekančioje įmonėje, kurios veikla be ekogeologinių tyrimų yra naudingųjų iškasenų telkinių paieška, karjerų projektavimas, ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas. Čia įgijau daug žinių ir patirties, gavau gamybinės praktikos pamatus.

 

Magistrinio darbo Lietuvos žemės gelmių taršos objektų ir jų pavojingumo gamtinei aplinkai tema gynimas sutapo su darbo pradžia įmonėje, kurioje tebedirbu. UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ yra didelės Danijos kompanijos dukterinė aplinkosaugos konsultacinė įmonė Lietuvoje, turinti leidimą tirti žemės gelmes ir užsiimanti užterštų teritorijų tyrimais, aplinkos monitoringo vykdymu, naudingų iškasenų paieška ir žvalgyba. Dirbu draugiškame kolektyve, mano kolegos yra geri specialistai, turintys daug žinių, ilgametės darbo patirties, kuria visada pasidalina. Tenka vykdyti lauko darbus Lietuvoje ir užsienyje, gautus duomenis analizuoti bei ruošti ataskaitas. Smagu, kai turimas žinias gali pritaikyti ir kasdieniniame gyvenime, bet matau, kad dažnai nežinojimas nulemia neteisingus sprendimus.

 

Esu tikras, jei mokykloje būtų daugiau dėmesio skiriama aplinkos pažinimui, elementariai praktikai, daugiau jaunimo rinktųsi mažiau populiarias, bet labai naudingas specialybes, o netik socialinius mokslus. Dabar jaunimas yra gana motyvuotas, keliantis sau aukščiausius tikslus ir nebijantis iššūkių, tačiau neretai jį reikia nukreipti teisinga linkme. Pats esu su biofizikos, biochemijos, molekulinės biologijos, geografijos sričių kolegomis važinėjęs po mokyklas ir ne vienam šimtui abiturientų pristatęs savo studijų programą. Susidomi, bet pastebėjau, kad vėliau dauguma pasiduoda vadinamam bandos jausmui, vaikosi didelių būsimųjų atlyginimų, tačiau menkai suvokia darbo rinkos realybę.

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer