Be vieno mėnesio 90 metų sulaukęs docentas Rimantas Gailius iškeliavo į amžinybę.

Atsisveikinimas su doc. Rimantu Gailiumi vyks sekmadienį – pirmadienį. Urna bus pašarvota nuo 2024 kovo 3 d. 13 h iki kovo 4 d. 13 h, „Amžinybės” laidojimo namuose, Talino g. 10A, Vilniuje. Jei norite atnešti gėlių – pakaks vieno balto žiedo (Artimųjų informacija).

Gimė 1934 m. balandžio 6 d. Telšiuose. Mokėsi Salantų vidurinėje mokykloje.
1952–1957 m. studijavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete geologinės
nuotraukos ir naudingųjų iškasenų telkinių paieškos specialybę. Baigęs mokslus dirbo Vilniaus geležinkelio Tiltų bandymo stoties inžinieriumi (1957–1961). Nuo 1961 m. pradėjo dirbti asistentu Vilniaus universiteto Mineralogijos katedroje, nuo 1964 m. šios katedros dėstytojas. 1964–1967 m. mokėsi aspirantūroje ir 1970 m. apgynė disertaciją tema „Lietuvos prekambro magminiai ir
metamorfiniai kompleksai“. Nuo 1969 m. iki 1975 m. Mineralogijos katedros vyresnysis dėstytojas, nuo 1986 m. iki 1994 m. – Geologijos-mineralogijos katedros docentas, nuo 1989 m. iki 1994 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto prodekanas. 1994 m. išėjo į pensiją.

Parašykite komentarą